SHOP MUA KEY / ACC MINECRAFT JAVA VÀ BEDROCK EDITION TỰ ĐỘNG NHANH CHÓNG HỖ TRỢ 24/7
Loading...
Gọi mình: 0935-396-912

DANH SÁCH MÁY CHỦ MINECRAFT MIỄN PHÍ VÀ BẢN QUYỀN

Danh sách các Server Minecraft Miễn Phí Việt Nam và Server Minecraft Bản Quyền mọi người có thể tham gia.
Bạn có thể thêm server mà bạn biết để giúp danh sách này đầy đủ hơn nhé.
Có một số máy chủ không thể kiểm tra được bởi vì quản trị viên máy chủ có cấu hình chống DDOS vì vậy bạn hãy vào game để kiểm tra là chắc nhất nhé

Bạn muốn thêm máy chủ của riêng bạn?

Server Minecraft Người chơi & chế độ Trạng thái

Icon server: HYPIXEL.NET HYPIXEL.NET

21012/200000
skyblock minigames
online

Icon server: blocksmc.com blocksmc.com

1211/10000
skyblock
online

Icon server: mc-central.net mc-central.net

1103/10000
skyblock
online

Icon server: pixel.mc-complex.com pixel.mc-complex.com

860/861
skyblock factions survival
online

Icon server: Gamster Gamster

777/3000
Survival Minigames BattleRole
online

Icon server: 2b2t.org 2b2t.org

328/1
skyblock
online

Icon server: play.cubecraft.net play.cubecraft.net

212/30000
minigames
online

Icon server: mineahihi.com mineahihi.com

154/2000
skyblock
online

Icon server: VietMine VietMine

31/1000
pvp skyblock faction survival prison
online

Icon server: invadedlands.net invadedlands.net

15/2000
skyblock
online

Icon server: funcraft.net funcraft.net

12/1000
skyblock
online

Icon server: projectomega.co projectomega.co

9/1000
minigames
online

Icon server: hub.desteria.net hub.desteria.net

0/1
Survival Lucky Block Skyblock Faction Hunger Games CTF MC MMO KitPvP Survival Games MiniGames
online